Hur ofta och när ska man kratta gräsmattan?

Uppdaterad: Maj 23, 2023

När vinterhalvåret tagit slut och gräsmattan har börjat torka upp så är det dags att börja räfsa, gödsla och kratta den. Detta för att du ska förbereda för en sådan frisk och grön gräsmatta som möjligt.

I detta inlägg kommer vi att gå igenom precis det du behöver tänka på för att gräsmattan ska hålla sig i så gott skick som möjligt. Hur ofta och när behöver man egentligen kratta gräsmattan?

Varför behöver man kratta gräsmattan?

Anledningen till att du behöver kratta din gräsmatta när vintern har gjort sitt är för att den ska få både solljus och näring. Under vinterhalvåret så har gräset på din trädgård länge varit vilande och genom att städa din trädgård, räfsa bort oönskat material och avfall som kvistar, sten, kottar, dött gräs och mossa så ger du den de perfekta förutsättningarna för att växa. 

När alla löven är borta blir det mycket lättare för gräsmattan att ta upp syret. Du ger den också tillgång till mycket mer solljus – en vital del för tillväxten. 

Viktigt att poängtera är dock att löv och andra avfall fungerar som en naturlig gödsling för gräsmattan. Genom att ta bort dessa krävs det istället att du ger den näringstillskott på annan väg. Här är det bra att använda sig av gräsgödsel.

Läs mer om hur du ska gödsla din gräsmatta här.

När ska man kratta för första gången?

Den första krattningen varierar hela tiden från år till år. Men varför är det så?

Jo, eftersom krattningen sker för att “lufta” gräsmattan och ge den tillgång till både syre och solljus så är det just när detta börjar bli aktuellt som gräsmattan ska krattas. När vinterhalvåret är över och hela din gräsmatta har torkat upp på riktigt, då är det dags att kratta den. Oftast infaller detta tillfälle någon gång under tidig vår.

Kort sammanfattning:

Kratta gräsmattan så fort vintern har lagt sig och gräsmattan har blivit helt torr, oftast under tidig vår.

Hur ofta ska jag kratta?

När det kommer till hur ofta du ska genomföra krattningen så är detta ytterligare en variabel som varierar lite beroende på väder och hur din omgivning ser ut. Anledningen till att vi krattar är som sagt för att få bort avfall från gräsmattan. Har du en massa sådant så behöver du kratta oftare, har du inte så mycket, då behöver du inte kratta lika ofta – så enkelt är det!

Avfallet kommer från olika ställen. Framförallt är det träd och buskar som bidrar till denna “nedskräpning”. Har du många stora träd som fäller en massa löv så är behovet av att kratta också större. Det kan även vara bra att kratta när du har utfört underhåll av trädgården genom beskärning av buskar och träd, eller varför inte efter att du klippt häcken?

Övriga saker att tänka på

Förutom att kratta gräsmattan så är det bra om du undviker misstag som kan förstöra den. För det första så ska du aldrig använda mossrivare för att riva upp mossan under våren.

Om gräset inte är alldeles för långt så rekommenderar vi även att du inte använder uppsamlare för att samla upp gräsklippet. Detta för att gräset fungerar som ett naturligt alternativ till gödsel, ger gräsmattan näring och förbättrar kvaliteten på jorden.

Sist men inte minst, så bör du vattna din gräsmatta på morgonen, helst så tidigt som möjligt. Gör detta genom att använda dig av en vattenspridare som fördelar vattnet jämnt över hela gräsmattan och ger alla ytor möjlighet att få vätska.  

Anledningen till att vi inte vattnar gräsmattan under dagen är för att gräsmattan inte har tid att ta upp allt vatten innan det avdunstar, något som leder till slöseri och onödigt mycket vatten.

Sammanfattning

Nu har du tagit del av hela vår guide kring krattning av gräsmattor. Kom ihåg att detta är bland de första sakerna som du ska göra efter att vinterhalvåret är över och gräsmattan har torkat upp. Tänk också på att tidsintervallet då du krattar din gräsmatta skiljer sig beroende på vart du bor och vilken omgivning du har. Hur ofta du krattar din gräsmatta är helt enkelt bara sunt förnuft. 

Sist men inte minst, så påminner vi om att du inte ska använda mossrivare för att få bort mossa, vattna på morgonen och använd uppsamlare så lite som möjligt.

Om du lärt dig något nytt efter denna artikel så uppmanar vi dig till att skicka vidare – alla har rätt till en ren och fin gräsmatta!