Så tar du bort gräs för att skapa en odlingsyta!

Uppdaterad: Maj 23, 2023

Har du en stor gräsmatta, men en liten odlingsyta för plantering och vill utvidga denna? Då kan det vara en bra idé att ta bort gräs för att få fram en näringsrik och smart odlingsyta till trädgården.

Vi kommer i denna guide vägleda dig med steg-för-steg instruktioner till vad som krävs för att få fram en god odlingsyta och vilka verktyg som krävs för arbetet. Resultatet är en frisk odlingsyta vare sig det är tillägg, eller en helt ny som du är ute efter.

Steg som ingår

 1. Markera bäddens form
 2. Gräv ut din markering
 3. Täck över rabatten
 4. Strö över organiskt material
 5. Täck över vintern
 6. Se till att det finns en kant mot gräset
 7. Lägg till eventuell jord om det behövs
 8. Vänta

Vad du behöver för att följa guiden

 • Rep, sprayfärg, trädgårdsslang eller annat för att markera området
 • Spade
 • Tidningar
 • Kartonger
 • Halm eller löv
 • Komposteringsmaterial, såsom hönsströ eller trädgårdsavfall

Så gör du – Steg för steg

1. Markera bäddens form

Börja med att markera det område på gräsmattan som du planerar att lägga din odlingsbädd på. Här rekommenderar vi att du tar hjälp av trädgårdsslangen eller andra typer av “rep” för att enkelt kunna skaffa dig en överblick om hur landet kommer att se ut. Du kan även använda av sprayfärg eller likande för att markera ut platsen. Det viktigaste är att du ser hur stort område som du har att odla på.

2. Gräv ut din markering

När du markerat bäddens form så är det dags att ta fram spaden. Gräv ett dike kring din markering. Stoppa ner spaden en gång på vardera sida för att skapa en V-formad grop. Det är denna dikesmetod vi använder oss av för att förhindra att gräset börjar växa in i diket efter ett tag. Genom att lämna rötterna öppna så torkar dem när de kommer i kontakt med luften och sprider sig därefter inte lika lätt.

3. Täck över rabatten

Nästa steg efter att du har grävt ditt dike är att täcka över området som det ska odlas på. Detta gör du enklast med hjälp av kartonger, tidningar, eller andra pappersliknande material. Genom denna process kväver vi och dödar det underliggande gräset för att förhindra att det växer upp igenom landet i framtiden.

Du kan även blötlägga ditt täckmaterial för att göra det tyngre. Då blir det lättare för tidningspappret att sluta gräs från att växa och förhindra luftfickor. Här är det också viktigt att inte snåla på material. Både kartonger och papper är naturliga material och förmultnar efter ett tag.

Placera gärna kartongerna så att de sticker ut lite över vallgraven. Detta förhindrar ogräs och nytt gräs från att ta sig in i bädden ytterligare.

4. Strö över organiskt material

Har du sedan tidigare sparat något kompostmaterial eller annat trädgårdsavfall så är detta tiden då det följer med. Nu är det dags att ösa på så mycket som möjligt på denna yta rakt på kartongerna. Du kommer här se hur din stora komposthög bara blir mindre och mindre i takt med att den bryts ner till näringsrik odlingsjord.

Under tiden som komposten och jorden förmultnar så kvävs fortfarande det underliggande gräset och till sist så kommer det bara finnas jord kvar. Då kompostmaterial förmultnar ganska snabbt så är det bra att lägga en stor hög, närmare 20 centimeter om inte mer.

5. Täck över vintern

Om det organiska materialet som du lagt över inte hinner brytas ner till jord innan vintern kommer så kan det vara bra om du skyddar det lite, framförallt längs med kanterna och en bit inåt. Detta kan du göra genom att lägga antingen halm eller löv ovanför bädden för att isolera den.

Anledningen till detta är att skydda nedbrytarna som lever i jorden, men också för att snabba på komposteringsprocessen när värmen börjar smyga på igen.

6. Se till att det finns en kant mot gräset

En av de mest vitala delarna för att avlägsna gräs och få fram en odlingsyta är att du har en kant mot gräset. Detta är superviktigt för att gräset från gräsmattan inte ska få fästa genom rötterna och börja växa inuti din nya rabatt.

7. Lägg till eventuell jord om det behövs

Märker du att du inte har någon kant, att den är alldeles för liten eller bara generellt känner att din rabatt är alldeles för låg och liten rekommenderar vi att du strör över lite extra planteringsjord. Men försök att planera på ett sådant sätt så att detta inte behövs.

8. Vänta

När du sett till att det finns en bra kant och du är nöjd med hur rabatten ser ut så är det bara att vattna och vänta. Vattna lite lätt då och då för att hålla igång jorden och dess levande varelser.

Detta är en process som kommer att ta något år då papper och komposteringsmaterial inte blir jord på en handvändning. Vi garanterar att slutresultatet kommer att vara värt det!

Sammanfattning

Nu har du fått en stegvis guide som du kan följa för att skapa din alldeles egna odlingsyta på trädgården. Kom ihåg att detta är en process som kommer ta lite tid och tålamod.

Se till att du tidigt markerar vart du vill ha din odlingsyta och försäkra dig om att det bildas en fin kant för att hålla gräset borta.

Känner du att du fått värdefull information om hur du avlägsnar gräs för en finare odlingsyta så skulle vi uppskatta om du skickar den vidare till någon som också är på jakt efter en ny odlingsyta. Kommentera även gärna vilka egna tips du har för denna process!