När ska man beskära träd och buskar?

Uppdaterad: Maj 23, 2023

Att beskära träd och buskar är någonting som du behöver göra årligen om du vill att de ska hålla sig starka och friska. ​​För att få fram bästa möjliga resultat så är det dock en hel del saker att tänka på. Vi ger dig  all information du behöver för att beskära buskarna och träden på bästa sätt. 

Vad du behöver:​

  1. Sekatör – kvistar
  2. Grensax – mindre grenar
  3. Grensåg – grövre grenar
  4. Kratta
  5. Skottkärra

Varför ska vi beskära våra träd och buskar?​

Anledningen till att vi beskär träd och buskar varje år är för att vi vill ta bort överflödiga och döda grenar. Vi gör det också för att förbättra formen på våra växter och minska olika problem som oklippta grenar kan föra med sig.

Träd kan också beskäras för att ljus och luft ska få det lättare att kunna ta sig in i kronan, något som är en väsentlig del för att trädet ska kunna må så bra som möjligt.

Genom att utföra en korrekt beskärning kan du bevara växternas naturliga struktur och hälsa, men också lyfta den kringliggande omgivningen och göra den finare.​

Bästa tiden att beskära träd och buskar

Det finns många teorier om när växterna bör beskäras för bästa möjliga resultat. Några säger att det inte spelar roll om det sker på våren, sommaren eller hösten. Vi tycker däremot att det gör det. Låt oss förklara:

Nästan alla träd och buskar mår som bäst när de blir beskurna under sensommaren och hösten. Du har säkert hört talas om att man ska beskära dem under JAS-perioden. Detta är tidsspannet mellan juli, augusti och september. Frågan är då varför?

Kortfattat så kan man förklara det som att savflödet under dessa tider inte är lika stort, det vill säga “växternas blod”. En annan superviktigt faktor till varför vi bör beskära växterna under denna tid är för att tillväxten är i full gång, något som leder till att eventuella skador efter beskärningen snabbt läker “ut” och saven/blodet snabbt torkar.​

Men går det att beskära på våren?​

En utav anledningarna till att du bör beskära växterna under JAS-perioden är att de då har lättare för att läka. Efter forskning och olika försök att göra samma sak under våren har man kommit fram till att resultatet blir sämre på grund av den höga blödningsrisken.

Denna “blödning” är inte blod, utan istället är det saven vi pratar om. På våren är detta savflödet mycket starkt i växternas vävnader och en avklippning av dess grenar och kvistar kan innebära att svårläkta sår bildas. Detta kan i sin tur öka risken för svampangrepp och röta.

Om du trots allt vill beskära under vårtiden så finns det några träd och buskar som klarar av det bättre än andra. Vi rekommenderar att du håller dig till fruktträd, senblommande prydnadsbuskar och rosor. Dessa växter är lite mer motståndskraftiga när det kommer till blödningar. Viktigt är dock att komma ihåg att aldrig beskära dem om temperaturen understiger 10 grader.​

Hur gör man?​

När det kommer till hur man faktiskt tar sig an ett sådant trädgårdsarbete så är det en hel del du behöver tänka på. En av de viktigaste sakerna är att inte kapa grenen rakt av. Denna typ av klippning ökar risken för att stumpar blidas i kronan – till ingen nytta alls. Trädet förlorar även sitt vackra yttre och kan ge fästa för olika sjukdomar.

När du ska klippa av dina grenar, beskär istället precis ovanför en kvist. Då kan kvisten automatiskt bilda en naturlig fortsättning på grenen och du minskar risken för skada.

Beskärning av stora grenar​

​Ska du kapa större grenar är det lite andra tekniker som bör användas. Här är det väldigt vanligt att grenen bryts av precis som planerat, men sedan fläker den upp barken längs med stammen innan du har kommit hela vägen igenom. För att undvika detta så rekommenderar vi att du kapar de större grenarna i tre steg:​

  1. Såga av grenen en bit ifrån stammen. Gör detta genom ett snitt underifrån, omkring en tredjedel genom stammen.
  2. Såga därefter ytterligare ett snitt i grenen, denna gång från ovansidan och lite längre ut än det första snittet.
  3. Sista delen av beskärningen gör du en liten bit ifrån stammen, vid den så kallade “grenkragen”. Denna kännetecknas genom en tydlig förtjockning närmast stammen. Denna krage ansvarar även för att läka såret på trädet snabbare efter det att beskärningen har tagit plats.

Sammanfattning​

Viktigt att tänka på vid beskärning av träd och buskar är att du nästan alltid ska försöka klippa dina träd och buskar under den så kallade JAS-perioden. Detta är perioden då tillväxten går som snabbast och växterna mår som bäst efter “behandlingen”.

Utöver det så är det viktigt att du beskär de mindre grenarna precis ovan en kvist för att förhindra skador. De större grenarna kapar du istället av i tre olika steg.

Vi hoppas att denna guide har gett dig användbara tips till att beskära dina buskar och träd i trädgården. Skicka gärna vidare denna artikel till någon som du vill dela dessa tips med och kommentera vilka som är dina bästa knep!